Szinyei Merse Pál Gimnázium 517-es ECDL-vizsgaközpont
IT tudás biztos alapokon
   Főoldal      Vizsgakövetelmények      Webszerkesztés

Webszerkesztés

Syllabus letöltése (pdf)

Érvényes: 2013. október 15-től

 

A MODUL TARTALMA

A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldania a vizsgázónak. A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott webszerkesztő program, vagy valamilyen egyszerű szövegszerkesztő program (plain text editor) használható.

A feladatok hat elméleti feleletválasztós kérdést is tartalmaznak. A megadott válaszok közül csak az egyik helyes. A helyes válaszok 1-1 pontot érnek.

A 2-16. feladatok esetén is minden részfeladat 2 pontot ér. Ha a feladat két jól elkülöníthető részből áll, a pontszám megosztható 1-1 arányban. A forrásfájlok megnyitása, bezárása, mentése nem ér pontot. 

A maximálisan elérhető összpontszám: 36 pont.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)