Szinyei Merse Pál Gimnázium 517-es vizsgaközpont

IT tudás biztos alapokon


Hírek


Változás történt az érettségi bizonyítvány elismertetésében

2021. május 5-én jelent meg a megállapodás:
"A vészhelyzetre tekintettel már a négyes informatika érettségivel is vizsgamentességgel igényelhető az ECDL bizonyítvány."

A részletek itt olvashatók: 

Online vizsgázás

Sophia – ECDL automata vizsgáztatási rendszer 

Az automatikus vizsgáztatás előnyeivel már számos országban élnek. 2020 decemberében hazánkban is bevezettük a Sophia elnevezésű felhőalapú, mesterséges intelligenciával támogatott ECDL automatikus vizsgaszoftvert. 

Az automatikus vizsgán a számítógép által véletlenszerűen generált vizsga-feladatsorokat kell megoldani, feleletválasztós teszteket, és gyakorlati feladatokat. A modulvizsgák követelményei nem változtak. Az ECDL vizsgapéldatár számos feladata továbbra is kiválóan alkalmas arra, hogy a vizsgázó felkészüljön az ECDL vizsgák sikeres teljesítésére. 

A Sophia vizsgaszoftverrel jelenleg a következő modulok teljesíthetők: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkelezés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, IT biztonság.

Forrás: https://njszt.hu/hu/page/sophia-ecdl-automata-vizsgaztatasi-rendszer

Online (távoli) vizsgázás

A koronavírus okozta veszélyhelyzet ideje alatt, a személyes kontaktusok kerülése érdekében az ECDL vizsgákat távoli vizsgaként is meg lehet tartani. Ez jellemzően úgy történik, hogy a vizsgázó az otthonában a saját számítógépén vizsgázik. A vizsgáztató és a vizsgázó online kapcsolatban vannak, így a vizsgázó folyamatosan felügyeli a vizsgát, hasonlóan ahhoz, mintha a vizsgateremben lennének. 

A vizsgázónak a vizsgafeladatok megoldásához megfelelő számítógéppel és szoftverekkel, folyamatos internet hozzáféréssel, valamint kamerával és mikrofonnal kell rendelkeznie. A vizsga ideje alatt a helyiségben más nem tartózkodhat, csak ő, és értelemszerűen semmilyen külső segítséget nem vehet igénybe. A vizsgáztató a vizsga menetét, a vizsgázó munkáját megfelelő technikai eszközökkel folyamatosan ellenőrzi Egy időben egyszerre csak 6 vizsgázó vizsgázhat. 

Az ECDL online vizsgákat is az akkreditált vizsgaközpontok szervezik. 

A távoli (online) vizsgáztatás az akkreditált vizsgateremben megtartott vizsgák lehetséges változata, amely szükségmegoldásként a veszélyhelyzetben alkalmazható.

Forrás: https://njszt.hu/hu/page/ecdl-vizsga-covid-19-alatt

Hagyományos vizsga

Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontnál lehet jelentkezni. 

Minden vizsga 45 perc. 

Mivel az ECDL gyártó-független program, a vizsgákat az adott vizsgaközpontnál rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikének használatával le lehet tenni. 

Egy napon több modulból is tehető vizsga, azonban sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.

Forrás: https://njszt.hu/hu/ecdl/program

ECDL bizonyítványok

A vizsgázó a modulvizsgák letétele után, amennyiben négy majd hét modult sikeresen teljesített, elektronikusan hitelesített, nemzetközileg elismert ECDL bizonyítványt kap. A négy és a hétmodulos bizonyítvány megszerzéshez is két kötelező modulból kell vizsgát tenni, a többi modul pedig szabadon választható. 

4 modulos (Base) ECDL bizonyítvány 
Kötelező modulok: 
Számítógépes alapismeretek 
Online alapismeretek 

a többi 2 pedig választható az alábbiak közül:
Szövegszerkesztés 
Táblázatkezelés 
Adatbázis-kezelés 
Prezentáció 
Képszerkesztés 
Webszerkesztés  

7 modulos (Standard) ECDL bizonyítvány 
Kötelező modulok: 
Számítógépes alapismeretek
Online alapismeretek 

a többi 5 pedig választható az alábbiak közül:
Szövegszerkesztés 
Táblázatkezelés 
Adatbázis-kezelés 
Prezentáció 
Képszerkesztés 
Webszerkesztés

Forrás: https://njszt.hu/hu/ecdl/bizonyitvany